Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

đại số bài 2 - thầy nguyễn tiến chinh

video đại số - bài 1 - thầy nguyễn tiến chinh

bài giảng đại số thầy chinh

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Đáp án, Lời giải Đề thi Đại học môn Toán khối D năm 2012


Đã có Đáp án đề thi môn Toán Học khối D năm 2012: Xem Dap an de thi mon Toan khoi D nam2012.

Gợi ý giải của TT Vĩnh Viễn
goiybaigiai-monToan-khoiD-2012
Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2012 :


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y=23x3mx22(3m21)x+23(1), với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m=1.
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x1 và x2 sao cho x1x2+2(x1+x2)=1.

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin3x+cos3xsinx+cosx=2cos2x.

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình {xy+x2=02x3x2y+x2+y22xyy=0(x,yR)

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I=0π4x(1+sin2x)dx

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình hộp đứng ABCD.ABCD có đáy là hình vuông, tam giác AAC vuông cân, AC=a. Tính thể tích của khối tứ diện ABBC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BCD) theo a.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x,y thỏa mãn (x4)2+(y4)2+2xy32. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=x3+y3+3(xy1)(x+y2)

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B).

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các đường thẳng ACvà AD lần lượt có phương trình là x+3y=0 và xy+4=0; đường thẳng BD đi qua điểm M(13;1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.

Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):2x+y2z+10=0 và điểm I(2;1;3). Viết phương trình mặt cầu tâm I và cắt (P) theo một đường tròn có bán kính bằng 4.

Câu 9.a (1,0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn (2+i)z+2(1+2i)1+i=7+8i. Tìm môđun của số phức w=z+1+i.

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:2xy+3=0. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d, cắt Ox tại A và B. cắt Oy tại C và D sao cho AB=CD=2.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x12=y+11=z1 và hai điểm A(1;1;2),B(2;1;0). Xác định tọa độ điểm M thuộc d sao cho tam giác AMB vuông tại M.

Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình z2+3(1+i)z+5i=0 trên tập hợp các số phức.

Tags: dap an de thi 2012, dap an de thi khoi d, dap an de thi mon toan khoi d, dap an mon toan khoi d, dap an mon toan khoi d 2012giai de thi toan khoi d 2012de thi mon toan khoi d nam 2012.

Đáp án đề thi môn Toán khối D năm 2012, Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2012,